Comarques de Lleida

Presentem propostes per deixar de perdre en el sector lleter

  • Actualitzat:
  • Creat:

Òscar Ordeig presenta una bateria de propostes per garantir la viabilitat de les explotacions lleteres i denuncia el desolador panorama del sector lleter des de la supressió de les quotes de llet l'abril de 2015

El diputat Oscar Ordeig "ha presentat una bateria de propostes per garantir la viabilitat de les explotacions lleteres". També es denuncia "el panorama desolador en que es troben els ramaders del sector lleter" després d'haver rebut cartes certificades de la indústria en les quals se'ls adverteix que a partir del proper mes de març els deixaran de recollir la llet. Un fet que s'uneix a la forta davallada d'explotacions en els darrers anys, "bàsicament par la deficitària economia de les explotacions" i la supressió de les quotes de llet per part de la UE l'abril de 2015.

 

Ordeig ha recordat que "el sector lleter representa una de les activitats més importants de la ramaderia de Catalunya, amb una important implantació a les nostre comarques" però que des de l'any 1992 Catalunya ha perdut un total de 3.794 explotacions de llet, "fet que suposa que cada any han tancat 152 explotacions de mitjana". És per aquest panorama, que afecta directament a les comarques més rurals de Catalunya, que el diputat socialista considera que "cal articular propostes per salvar el sector lleter català" i ha presentat una proposta de resolució amb la que vol instar el Govern a cercar mecanismes i accions que assegurin als ramaders cobra la llet a un preu mínim "que permeti garantir la sostenibiltiat i viabilitat de les seves explotacions", així com articular mecanismes de control que evitin pràctiques incorrectes i abusives per part de les indústries i dels mercats,  i millorar l'àmbit de la recerca en el "per fer més sostenibles i viables econòmicament les explotacions."

En la Proposta de resolució també es reclamen accions orientades a altres àmbits, com són l'adopció de mesures per fomentar el consum de llet i derivats làctics com a productes de proximitat, fomentar campanyes que posin en valor les propietats nutritives de la llet com a aliment saludable, o millorar la normativa d'etiquetatge per tal que el consumidor tingui informació clara i real sobre el tractament i qualitat d'aquest producte.

 

Finalment, en la proposició presentada pels socialistes també es reclama demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigui possibles pràctiques anticompetitives i convocar de manera urgent la taula sectorial de la llet per articular aquestes i altres mesures que ajudin a garantir el futur del sector lleter a Catalunya. "Hem d'aconseguir revertir aquest panorama desolador pels ramaders, la majoria joves emprenedors il·lusionats i amants de la professió, que han fet en els darrers anys importants millores i inversions en les seves explotacions per garantir una millor qualitat de la llet i reduir els costos de producció, fent més sostenibles les explotacions" ha conclòs Ordeig.