Comarques de Lleida

"Vull anar a l’escola"

  • Actualitzat:
  • Creat:

Article de Lola Abelló, Secretària d’Educació, Universitats, Ciència i I+D+I del PSC Comarques de Lleida, Pirineu i Aran

La canalla volen tornar al col·legi, bàsicament per retrobar-se amb els companys i companyes. L’escola és un lloc d’encontre, de descoberta, d’aprenentatge i un element igualador. També és molt important la vinculació de les famílies amb el centre educatiu, és una tasca continua de relació individualitzada. Amb el tancament dels centres, s’ha buscat el sistema de mantenir el vincle del professorat amb l’alumnat a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest moment s’ha evidenciat la bretxa digital que no és més que la bretxa social en les nostres escoles, sobretot en les públiques. Hi havia manca de recursos on line i els més joves necessitaven suport a casa per portar a terme els constants deures que rebien via telemàtica. Algunes escoles tenien tot el matí els infants davant la pantalla.  Vull remarcar la capacitat d’adaptació dels i les mestres, l’alumnat i les famílies. Però la comunitat educativa érem més vulnerables com a resultat de les retallades de 2010 del govern Mas, produint un esgotament dels docents i l’ansietat dels infants, joves i les famílies.

Ara es parla d’obrir les escoles al juny, en fase 2 i s’ha de preparar el curs pel setembre. Les autoritats educatives han de posar tots els mitjans per a que els mestres puguin organitzar l’activitat docent de forma segura i és possible que s’hagin d’utilitzar altres espais com centre cívics, biblioteques, espais municipal i molts i molts mestres per atendre amb qualitat la diversitat d’alumnat en grups petits, en mesures estrictes i practicant hàbits nous.

L’escola és el millor instrument d’integració social de què disposem.