Comarques de Lleida

"Igualtat és democràcia i llibertat real"

  • Actualizado:
  • Creado:

Article de la Secretaria de Polítiques d'Igualtat, Dona i Col·lectiu LGTBiQ del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran

Vivim en una societat que ha inventat les diferències entre sexes, defineix el que és propi dels homes i el que és propi de les dones, creant i assignant així els rols sexuals. La base d’aquesta desigualtat es la revalorització d’un rol en detriment de l’altre. La nostra societat segueix immersa en un sistema patriarcal i androcèntric que es dóna quan es presenten les necessitats i experiències dels homes com vàlides per ambdós sexes i, per tant, les úniques rellevants. Si volem eliminar aquest sistema i aconseguir una igualtat efectiva cal tenir present que el talent no té sexe.

En ple segle XXI les dones encara han de patir el sostre de vidre, la desigualtat salarial, entrevistes de treball on importa més si l’entrevistada té parella, si vol tenir fills, etc., que la seva experiència laboral o el seu nivell d’estudis. A la reunió internacional sobre Dones en el Poder de l’any 2015 es va arribar a la conclusió que, al ritme actual, es necessitaran 81 anys per aconseguir la paritat en el treball, més de 75 per aconseguir igual remuneració per la mateixa feina realitzada i més de 30 per assolir l’equilibri entre dones i homes en llocs de presa de decisions.

No podem esperar tant. Avui, Dia Internacional dels Drets de les Dones, els i les socialistes manifestem un any més el nostre ferm compromís amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat lliure de masclisme perquè és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat real.